Klinická logopedie

Poskytujeme bezplatné zdravotnické služby v oboru klinická logopedie, pokrývající diagnostiku, poradenství, prevenci a terapie poruch řeči, komunikace a hlasu nejen u dětí, ale i dospělých.

Logopedická péče pro děti

S důrazem na individuální potřeby každého dítěte se snažíme vytvořit prostředí, kde se cítí podporováni a motivováni. Naše terapie jsou navrženy tak, aby byly pro děti zábavné, interaktivní a efektivní.


 • dyslalie, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie

 • hlasové poruchy

 • palatolalie (rozštěpy)

 • poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost)

 • poruchy komunikace u dětí poruchami sluchu a zraku

 • myofunkční poruchy, orofaciální poruchy a poruchy polykání

 • mutismus

 • dysartrie, verbální dyspraxie

 • poruchy komunikace u dětí s PAS (autismus)

 • poruchy řeči u dětí s mentální retardací a s kombinovanými vadami

 • specifické poruchy učení - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie

Na logopedii je potřeba přinést doporučení (žádanku) od dětského lékaře. Bez doporučení Vás bohužel nemůžeme přijmout.

Logopedická péče pro dospělé

Pro dospělé klienty naše terapie přinášejí důraz na individuální potřeby a respektují každého jednotlivce. S našimi logopedickými odborníky a terapeuty, kteří mají bohaté zkušenosti, jsme připraveni pomoci dospělým klientům dosáhnout zlepšení v oblasti výslovnosti, artikulace a komunikace obecně.


 • hlasové poruchy

 • myofunkční poruchy

 • přetrvávající artikulační poruchy

 • poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost)

 • hlasové poruchy

 • myofunkční poruchy

 • přetrvávající artikulační poruchy

 • poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost)

Dospělí potřebují doporučení (žádanku) od svého obvodního lékaře. Bez doporučení Vás bohužel nemůžeme přijmout.

Jsme smluvní partner těchto zdravotních pojišťoven

Klienti, kteří jsou pojištěnci těchto pojišťoven mají péči hrazenou ze zdravotního pojištění.

[TODO]
[TODO]
[TODO]
[TODO]
[TODO]
[TODO]

Často kladené otázky

Připravili jsme pro vás odpovědi na dotazy, které vás často zajímají. Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Napište nám ➝

Klinická logopedie je specializovaná oblast, která se zabývá diagnostikou a léčbou řečových a komunikačních poruch u dětí i dospělých.

Klinický logoped může pomoci s výslovností, artikulací, poruchami řeči, afázií, dysartrií a dalšími řečovými potížemi.

První návštěva zahrnuje diagnostické hodnocení, během kterého logoped posoudí řečové obtíže klienta a určí nejvhodnější terapeutický přístup.

Délka terapie závisí na individuálních potřebách klienta a závažnosti řečové poruchy. Terapie může trvat několik týdnů až několik měsíců.

Úspěšnost terapie závisí na mnoha faktorech, včetně věku klienta, typu poruchy a pravidelnosti účasti na terapii. Mnoho klientů dosáhne významného zlepšení.

Foniatrie se zabývá diagnostikou a léčbou poruch hlasu a komunikace, zatímco klinická logopedie se zabývá širším spektrem řečových a komunikačních poruch.

Objednejte se
do naší ambulance

Poskytujeme služby klinické logopedie na míru pro klienty všech věkových skupin.